Tabletirana so

TABLETIRANA SO  (tablete natrijumhlorida).Tabletirana so se proizvodi od nejodirane, ekstrafine, rekristalizovane soli visokog stepena čistoće koja se primenjuje za regeneraciju ph neutralnih jonoizmenjivačkih masa . Ima primenu u sledećim oblastima:

1. Medicina
-hemodijaliza
-parna sterilizacija
-laboratorija

 2. Termoenergetski objekti

3.  Procesna i preradjivacka industrija

4.  Široka potrosnja (masine za pranje posudja)

 PRIMENA TABLETIRANE SOLI I PREDNOSTI U ODNOSU NA OSTALE INDUSTRIJSKE SOLI U SISTEMIMA ZA PRIPREMU VODE

Regeneracija jonoizmenjivačke smole vrši se prolaskom sonog rastvora kroz smolu zasićenu Ca2+ i Mg2+ jonima.Potapanjem sitne soli u vodu dobija se rastvor prevelike koncentracije što rezultira u neravnomernoj regeneraciji smole odnosno u neopravdano povećanoj potrošnji soli i zagađenju otpadnih voda.Potapanjem tabletirane soli u vodu dobija se soni rastvor odgovarajuće koncentracije. Naime,rastvorljivost soli u obliku tableta višestruko je smanjena u odnosu na sitnu so, što omogućava ravnomernu  i postepenu zamenu jona Ca2+ i Mg2+ jonima Na+  prolaskom sonog rastvora kroz smolu. Na taj način se poboljšava kvalitet regeneracije jonoizmenjivačke smole  i sprečava “trovanje” smole, kako nečistoćama  uvek prisutnim u rinfuznoj industrijskoj soli, tako i nekontrolisanom prevelikom koncentracijom Na+ jona iz sonog rastvora.

Na osnovu podataka dobijenih tokom obavljenih industrijskih proba i u eksploataciji slede komparativne prednosti primene tabletirane soli u odnosu na rinfuznu industrijsku so:

1. Potrošnja soli se smanjuje 30-50%

2. Koncetracija sonog rastvora koji se propušta kroz jonoizmenjivač kontrolisana je, te su na taj način zadovoljeni i tehnički i ekološki zahtevi.

3. Direktni zavisni troškovi transporta, manipulacije i skladištenja dvostruko su manji.

4. Trajnost jonoizmenjivačke smole dvostruko je veća.

5. Potrošnja vode prilikom regeneracije je do 35% manja.

6. Obzirom da je sadržaj materija nerastvornih u vodi kod rinfuzne industrijske soli do 1,2%, a kod soli koja se tabletira do 0,05%, tehničko održavanje sistema u slučaju primene tabletirane soli neuporedivo je jednostavnije i jeftinije (čišćenje pumpi, mlaznica itd), a havarije do kojih dolazi usled nečistoća u soli praktično su eliminisane.

7. Radnici koji manipulišu sa solju su zaštićeni od sone prašine koja je uvek prisutna i zagađuje radni prostor kod rada sa rinfuznom solju.

Analizu soli mozete preuzeti ovde

TEHNIČKI KATALOG

TABLETIRANA SO (NaCl)

 Organoleptičke karakteristike:
Izgled:                                                                        tablete
Boja:                                                                           bela
Miris:                                                                         bez mirisa

Fizičko-hemijske karakteristike:
Dimenzije:                                                                  8 x 20 mm
Masa:                                                                         3,5 g ± 0,01g
Raspadljivost na 37°C:                                            min. 9 minuta
Sadržaj NaCl:                                                            99,05 % m/m
Sadržaj vlage na 105°C:                                          0,01 % m/m
Sadržaj materija nerastvornih u vodi:                 < 0,001 % m/m
Sadržaj sulfata, kao SO:                                        0,15 % m/m
Sadržaj Ca i Mg, izražen kao Ca:                           0,0056 % m/m
Sadržaj Fe:                                                              < 0,001 % m/m

PH vrednost vodenog rastvora 50g/L na 20°C:    7,5
Ne sadrži E536
Odgovara standardu SRPS H.G2.099:1997

 

Uslovi skladištenja i transporta:

  • temperatura do 20°C
  • relativna vlažnost vazduha do 85%

PAKOVANJA