So za ishranu životinja

So za ishranu životinja se proizvodi u pakovanjima od 5, 10, 25 i 50 kg i upotrebljava se za proizvodnju stočne hrane.

PAKOVANJE